Alumni

De medewerkers van Itinera zijn stuk voor stuk kritische, oplossingsgerichte denkers. Hun achtergronden en overtuigingen zijn divers, maar allen streven ze voor hetzelfde doel: een betere samenleving voor ons allemaal en voor onze kinderen.

Partijpolitiek engagement is onverenigbaar met het opnemen van een functie in Itinera. We streven altijd naar diversiteit binnen het instituut, een diversiteit van disciplines en profielen, zonder uitsluitingen en zonder dogma.

Wij staan open voor visies en voor nieuwe kandidaten. Alle aanwervingen gebeuren via een open vacature, via zeer gedegen selectie. Iedereen die op een onderbouwde en pragmatische wijze wil werken aan beleidshervormingen is bij ons welkom!