Het potentieel van ons zorg- en onderwijslandschap ten volle benutten

Dit domein krijgt een eerste Sherpasessie op 15 november, met de lancering en de bespreking van het laatste Armoederapport van Itinera.

De eerste Brain Trustsessie is gepland op 29 november.