Vaak gestelde vragen

WAT IS DE BRAIN TRUST?

België is op vele vlakken vastgelopen. We willen ons niet aansluiten bij het klaagkoor dat niets nog lukt in dit land. We zijn ons bewust van de complexiteit van de vraagstukken maar het cliché dat het te complex is om op te lossen, laten we links liggen. We denken dat door preciés de vinger op de wonde te leggen en de juiste hefboom (of hefboompje) te vinden we het systeem-België van binnenuit kunnen doen bewegen in de goede richting. We kùnnen beter doen. 

De Brain Trust draait bijgevolg rond één vraag: hoe kunnen we dat wat goed loopt in ons land alles wat minder vlot laten "besmetten"? Waar preciés loopt België tegen aan, en wat kunnen we doen om die obstakels te omzeilen of weg te werken? Itinera nodigt zo’n 200 experten en ervaringsdeskundigen uit, over alle geledingen van de economie en de ondernemers, de burgersamenleving of de academische wereld die mogelijk het antwoord op die vraag kennen in één van de drie grote domeinen waarop de Brain Trust zich focust: duurzame ontwikkeling, de versterking van de democratie, en het realiseren van ons potentieel in zorg en onderwijs. 

 

WAAROM ORGANISEERT ITINERA DE BRAIN TRUST?

Het is onze missie! We willen een vrijplaats zijn om mensen samen te brengen die elkaar doorgaans niet ontmoeten maar samen méér weten dan wij. We bieden die mensen bijgevolg een werkplaats aan om een beter België te co-creëren. Zo vullen we onze opdracht als evidence-based influencer in: impactvolle interventies plegen gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde studies en dit gericht op constructieve oplossingen.

 

WAAROP MOET DE BRAIN TRUST UITLOPEN?

Twee zaken. De concrete interventies die de deelnemers naar voor schuiven, worden opgenomen in een routeplan, een narratief dat op constructieve wijze de mogelijke paden van vandaag naar een beter België uitstippelt. De eerste mijlpaal in die betere toekomst ligt voor de hand: 4 oktober 2030, wanneer ons land tweehonderd kaarsjes uitblaast. We willen met dat positief verhaal al wegen op de verkiezingen in 2024 en mogelijke maatschappelijke veranderingen die dan nodig zijn. Twee: om die road map - we blijven in de metafoor hangen - in goede banen te leiden maken we een dashboard voor de natie op. Die boordtabel bevat de indicatoren waaraan we de verandering, de verbetering meten. Een aantal van die indicatoren suggereerden we al in het White Paper. Maar het spreekt voor zich dat het hele Brain Trust proces erop gericht is om misschien nog betere indicatoren van het systeem-België te identificeren. 
 

Wat die uitkomsten precies zullen zijn, kunnen we nu nog niet weten. Hoofdzaak is dat we het systeem-België in beweging krijgen.
 

HOE GAAT DE BRAIN TRUST IN ZIJN WERK?

Drie reflectiegroepen van een twaalftal mensen schrijft in ieder van de drie domeinen aan het Brain Trust verhaal. Zij nodigen vele tientallen experten en ervaringsdeskundigen uit naar zogenoemde “sherpa”sessies waar we ideeën verzamelen, strategieën ontwikkelen, nagaan wat dat moet kosten en kan opbrengen, en hoe de verandering kan worden beheerd en opgevolgd.

We kunnen vanzelfsprekend ook niet alles oplossen in de luttele uren tijdens de sessies zelf. De bijeenkomsten zijn in eerste instantie bedoeld om de verschillende perspectieven bijeen te brengen en de rode draden, de strategische verhaallijnen te identificeren. Na en tussen de sessies stellen we bijkomende vragen aan de deelnemers om één en ander toe te lichten én leggen we de bevindingen voor aan andere experten en ervaringsdeskundigen binnen de Brain Trust en bij het bredere publiek.

Na de sessies zijn we benieuwd naar jullie mening. Samen met een partner zullen we iedereen uitnodigen zich uit te spreken over de prioriteiten, de belangrijkste hefbomen, het meest veelbelovende pad. Die voorkeuren zullen in het uiteindelijke resultaat aan bod komen.

 

WAT IS DE BRAIN TRUST NIET?

Een praatbarak. Een G1000. Een clubje van de rijken voor de rijken. Een loze denkoefening. Nóg een keer een Grand Vision 2050. We zullen niet alle problemen waarmee ons land worstelt, opgelost hebben.

 

WAT KAN DE BRAIN TRUST VOOR MIJ BETEKENEN?

Álle Belgen, of die nu ondernemer, beleidsmaker, burgerbeweging of individuele burger zijn, lopen iedere dag tegen al die concrete obstakels aan. We hopen dat iedereen in ons initiatief stof tot nadenken mag vinden. Daarom willen we dan ook de resultaten hiervan breed delen in het publieke debat tijdens het proces van nu tot in oktober 2023 én wegen op de verkiezingen in 2024. 

 

WIL JE ER MEER OVER WETEN?

Lees dan zeker ons White Paper, volg de Brain Trust via de website. Reageer daar op de resultaten, doe mee aan de surveys, streef mee naar een beter België.