Vers l'aperçu

Hoe ontwikkelen we beleid voor strategische autonomie?

Hoe houden we succesvolle bedrijven in eigen regio en hoe ontwikkelen we een beleid voor strategische autonomie? De vraag is niet nieuw maar het belang ervan is groot vandaag. Hoofdeconoom Ivan Van de Cloot en fellow Marc de Vos voerden een twintigtal gesprekken met mensen die over relevante terreinkennis beschikken rond verankering en economische autonomie. 

Onze hoofdeconoom bracht het verslag van de gespreksrondes en nadien sprak Stijn Bijnens vanuit zijn rijke ervaring, gebaseerd op 3 verschillende rollen: founder & CEO van Ubizen, CEO van overheidsbedrijf LRM en CEO van familiebedrijf Cegeka. De derde keynote werd gebracht door Bart Biebuyck (executive director van clean hydrogen partnership) die sprak over de interessante case van de rol van de overheid als strategische actor “to facilitate the transition to a greener EU society through the development of hydrogen technologies”.

Verslag door Ivan Van de Cloot over de gevoerde gesprekken

In de gesprekrondes werd duidelijk dat er een enorme nood is aan een langetermijnvisie die tegelijk omvattend genoeg is maar precieze doelstellingen vooropstelt. Een kernconclusie was dat er een veel breder instrumentarium (regelgeving, subsidies, overheidsaankopen, handelsbeleid…) aan bod moet komen dan enkel financiële participatie.

In de nota op onze site vindt u het uitgebreide verslag van de inzichten aangebracht in de gepreksrondes.

Open discussie op het event van 23 maart

Kernstellingen die bediscuteerd werden waren:
- “Onze overheid kent een onderbenutting van government procurement als instrument”
-“Door overheidsgaranties stelt de overheid zich te veel in de plaats van banken en de centrale bank”
- “Het voorstel voor fiscale hervorming kan het ecosysteem van start ups kapotmaken”
- “Er is problematische rechtszekerheid en overheid doet privé vaak concurrentie aan met belastinggeld.”
- “Essentieel is steeds bewaken dat gezonde concurrentie kan blijven spelen.”
- “Er zijn te veel spinoffs/clusters waar alles te academisch blijft”

Verder ontspon er een debat over de voor-en nadelen van hefbomen en instrumenten in het domein van strategische autonomie.

Van defensieve verankering naar offensieve economische ontwikkelingsstrategie.pdf
(842.64 Ko) Téléchargement
20230323_Strategische autonomie Ivan Van de Cloot.pdf
(2.44 Mo) Téléchargement