Presse

Over Itinera 

Als onafhankelijke denk –en doetank werkt Itinera sinds 2006 aan oplossingen en aanbevelingen voor de maatschappelijke en economische uitdagingen van onze tijd. Itinera voedt en voert op basis van scherpe analyses en aanbevelingen het publieke debat. Ze inspireert en stimuleert beleidsmakers, ondernemers en burgers om obstakels die goede ideeën tegenhouden, te overbruggen. Ze legt daarbij de focus op 3 pijlers: een veerkrachtige samenleving, goed bestuur en welvaart door ondernemerschap. Samen met maatschappelijke stakeholders kijkt Itinera kritisch maar oplossingsgericht naar het beleid. Op die manier willen we duurzame welvaart, een veerkrachtige samenleving en positieve manier impact creëren.

De fellows van Itinera zijn het geschikte aanspreekpunt voor de pers om meer duiding te geven bij de actualiteit. Hun argumenten en standpunten zijn steeds gebaseerd op feiten, cijfers en literatuur van hoogwaardige bronnen of uit eigen wetenschappelijk onderzoek. Ze hebben heel wat media-ervaring, zowel in de geschreven als audiovisuele pers en staan u vlot te woord, elk vanuit hun expertise. 
Hieronder zijn de voornaamste expertises van de fellows opgelijst. Aarzel niet om contact op te nemen met uw perscontact als het thema waarover u een expert zoekt, er niet tussen staat. Zij verwijst u indien mogelijk, graag door naar de juiste persoon.

Contact: Liesbeth Defrancq - 0486/98.31.17

Marc De Vos - Co-CEO

Jean Hindriks - Senior Fellow et membre fondateur

Johan Albrecht - Senior Fellow et membre fondateur

Joël Van Cauter - Fellow

Karel Volckaert - COO

Ank De Wilde - Co-CEO