Vers l'aperçu

Johan Albrecht blikt vooruit op de Europese top over de energieprijzen

De verwachting groeit dat Europa snel zal ingrijpen op de stijgende energieprijzen. Maartregelen als een prijsplafond of gezamenlijke gasaankopen maken ernstige kans. Itinera fellow Johan Albrecht praat erover in Z-nieuws.

"Vandaag heb je volop chaos in de markt omdat niemand weet wat Rusland volgende week zal doen. Zij kunnen de gaskraan opendraaien om die twee weken erna terug dicht te draaien. Daarop kan een markt niet rationeel anticiperen", legt Johan Albrecht uit. "Een gezamenlijk gasplafond zou de meest effectieve maatregel zijn die we kunnen nemen omdat we hiermee de gasfactuur kunnen drukken. Je loopt wel een risico op een aanbodtekort dus moet je een mechanisme creëren om daarmee om te gaan bv. met een soort noodveiling bij krapte."