Vers l'aperçu

De remedies voor lage groei volgens Ivan Van de Cloot, Overheid + Markt (3/5)

Ooit kende België een sterke economie en een stevige groei. Productiviteitswinsten zorgden er voor dat de taart jaar na jaar groeide, en onze sociale welvaartstaat ondersteunde. Vandaag moeten we jaar na jaar de kruimels verdelen, met alle gevolgen van dien. Corona zorgde voor een economische kaalslag, maar ook daarvoor presteerde België niet goed. Waarom sputterde onze groeimotor, en hoe krijgen we die weer in gang? Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom van Itinera, beschrijft hoe de 4 centrale rollenspelers uit de vorige twee afleveringen kunnen bijdragen tot een hernieuwde groei, een sterkere economie, en solide fundamenten voor onze welvaartstaat.

Het boek Overheid+Markt is hier te vinden: https://www.itinera.team/nl/boek/overheidmarkt/