Vers l'aperçu

Breuklijnen 2020, Perspectief 2030 - Marc De Vos

2020 en de coronacrisis brachten breuklijnen en structurele weeffouten in onze samenleving onder de aandacht. Maar wat staat ons te wachten na de pandemie, richting 2030?  Marc De Vos sprak vol passie en vuur over de economische, politieke en maatschappelijke uitdagingen die ons tegemoetkomen in het eerste webinar van de reeks Perspectief 2030.

Vous pouvez trouver cet épisode sous-titré en français sur notre site web: https://www.itinera.team/nl/perspectief2030/

Perspectief 2030 is een campagne van Itinera. In een 13-delige webinarreeks beklemtonen we als onafhankelijke denktank de noodzaak van een relanceplan voor België en laten we fellows en gastsprekers aan het woord over de grote maatschappelijke dossiers. Ambitie en daadkracht voor alle Belgische regeringen is nodig om tegen 2030 groei en welvaart voor het land en zijn regio’s veilig te stellen. België moét en kàn beter.