Vers l'aperçu

Samen Sterk: Overheid, Ondernemingen, Middenveld, Burgers - Ivan Van de Cloot (Perspectief 2030)

De overheid en de markt mogen elkaar niet bekampen, maar moeten samenwerken. Itinera-hoofdeconoom Ivan Van de Cloot beschrijft in deze webinar de virtueuze cirkel die volgt uit de samenwerking tussen de vier actoren in onze samenleving: overheid, markt, civiele maatschappij en de burger.

Vous pouvez trouver cet épisode sous-titré en français sur notre site web: https://www.itinera.team/fr/perspective2030/

Dit is de vijfde aflevering van Perspectief 2030 . In deze 13-delige webinarreeks beklemtonen we als onafhankelijke denktank de noodzaak van een relanceplan voor België en laten we fellows en gastsprekers aan het woord over de grote maatschappelijke dossiers. Ambitie en daadkracht voor alle Belgische regeringen is nodig om tegen 2030 groei en welvaart voor het land en zijn regio’s veilig te stellen. België moét en kàn beter.