Vers l'aperçu

Pact 2020, de proef op de som?

Pact 2020 was het antwoord van Vlaanderen op de bankencrisis van 2008: twintig doelstellingen om tegen 2020 Vlaanderen terug op de rails te krijgen, en voor te bereiden op een beloftevolle toekomst. Een uitstekende ambitie. De besproken thema’s waren bijzonder breed, de gehele samenleving van A(rbeid) tot Z(org) kwam aan bod.

2020 ligt bijna achter ons, tijd voor een terugblik op de realisaties van het Pact 2020 en een evaluatie.

Wat het Pact 2020 won aan ambitie, boette het in aan implementatie en verwezenlijkingen. Er werden geen duidelijke prioriteiten gekozen, en twee derde van de ruim 200 indicatoren bleven te vaag. De periodieke meting werd snel gestaakt, en het “onafhankelijk” toezicht keek niet toe.

Voor 47 van de 79 SMART-geformuleerde indicatoren waren data beschikbaar die een beoordeling toelieten: slechts voor 7 indicatoren werd het doel bereikt. Voor 63 indicatoren ontbrak de doelstelling, en werd volstaan met een “richting”; slechts in 38 gevallen was er een gunstige evolutie.

Gelukkig zijn er ook enkele positieve resultaten. Voor de tewerkstelling van 50+’ers en 55+’ers werd de doelstelling behaald. Zowel de buitenlandse investeringen in Vlaanderen als onze export stegen aanzienlijk. We haalden de bijzonder ambitieuze doelstelling inzake kinderopvang niet maar scoren internationaal gezien toch uitermate hoog, en konden inactiviteit & deeltijds werk bij vrouwen omwille van gebrek aan toegankelijke opvang halveren.

Maar, algemeen gesteld, bereikt Vlaanderen in 2020 niet de ambities van 2009: zo is het aandeel kinderen geboren in kansarme gezinnen niet gehalveerd maar verdubbeld, wachten we langer in de file en op een psycholoog, en is de tewerkstelling van kortgeschoolden nog gedaald, samen met de werkbaarheid voor werknemers en het vertrouwen in de Vlaamse politieke instellingen.

Meerjarenplannen over legislaturen heen hebben in ons land maar een beperkte slaagkans, hoewel landen met beter bestuur daar wel in slagen. Vlaanderen kan beter, maar beter doen vergt een beter proces.

Wenst u interviews af te nemen over dit onderwerp of de tekst ‘Pact 2020, de proef op de som’ onder embargo te ontvangen, neem dan contact op met Itinera fellow Simon Ghiotto via Simon.Ghiotto@itinerainstitute.org of +32 497 85 73 07.
Pact-2020.pdf
(396.49 Ko) Téléchargement
Pact-2020.pdf
(396.49 Ko) Téléchargement