Vers l'aperçu

Populairste goede doelen zijn gezondheid en medisch onderzoek

De populairste goede doelen zijn traditioneel die rond gezondheid en medisch onderzoek, en die ontvingen ook nu de meeste giften (61 procent), al was er wel sprake van een lichte daling tegenover de vorige meting in 2019 (66 procent). Doelen rond humanitaire acties en ontwikkelingshulp bleven met 51 procent (tegenover 52 procent in 2019) eveneens in trek, net als doelen rond armoedebestrijding en sociale rechtvaardigheid (50 procent tegenover 46 procent in 2019).

Het volledige artikel in De Morgen leest u hier.