Vers l'aperçu

Entrepreneurs on a mission, inspirational talks on sustainability : Pascal Vermeulen (CLIMACT)

Pascal Vermeulen is een van de oprichters van CLIMACT, een bedrijf dat organisaties en overheden ondersteunt bij het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen. “Onze missie is in 15 jaar niet veranderd”, aldus Vermeulen. “We merken dat zowel overheden als bedrijven niet weten hoeveel broeikasgassen ze uitstoten of hoe die uitstoot te verlagen. We helpen de bedrijven, regio’s of zelfs landen een diagnose te stellen en bekijken wat mogelijk en noodzakelijk is.”

CLIMACT doet verschillende dingen: “We reiken onze klanten doos aan waarmee ze hun uitstoot van broeikasgassen kunnen verlagen. Wat moet je doen om tegen 2030 55% minder uit te stoten en tegen 2050 niets meer? Voor een bedrijf betekent dat niet alleen de uitstoot binnen het bedrijf maar van de hele waardeketen. In de bouwsector betekent dit bijvoorbeeld niet per woning maar per wijk renoveren.”

Voor de politiek heeft Pascal Vermeulen volgende boodschap: “Politici moeten aan slimme herverdelingspolitiek doen en aan de mensen uitleggen wat de uitdagingen zijn. Door de klimaatverandering verdwijnt onze welvaart. Zijn de politici zich daar wel bewust van? Ik raad ze aan kennis op te doen, te luisteren naar de experten van de administratie en de wetenschappers en op basis daarvan moedige beslissingen te nemen, ook al zijn ze niet populair. Achteraf zal men er blij mee zijn.”