Ivan Van de Cloot

Hoofdeconoom
Ivan Van de Cloot

Ivan Van de Cloot is hoofdeconoom van Itinera en Executive Professor economie aan de Universiteit Antwerpen Management School. Hij is een veel gevraagd commentator bij financiële en economische gebeurtenissen en heeft een vaste column in dagblad De Tijd. Zijn onderzoek voor Itinera spitst zich toe op fiscaliteit, publieke financiën, en goed bestuur. 

Ivan studeerde economie aan de Universiteit van Antwerpen. Hij was er twee jaar onderzoeksassistent in het domein van de openbare financiën. Als consultant stond hij mee aan de wieg van de liberalisering van elektriciteit en gas in België. Ivan werkte zes jaar als econoom bij de economische studiedienst van BBL/ING België. 

Ivan Van de Cloot is auteur van verschillende boeken, waaronder Taks Shift (2016) en Overheid+Markt (2020). In dat laatste onderzoekt hij hoe de vier maatschappelijke rollenspelers – overheid, markt, civiele maatschappij, en individuele burger – elkaar kunnen aanvullen om het hoofd te bieden aan de transformatie van de economie en de samenleving. 

Gepubliceerd door Ivan Van de Cloot

Opiniestuk
stroomboot

Stroomboot

Vertwijfeling over het bestuur van dit land slaat menig burger weleens om het hart. In september werden we overstroomd met berichten dat deze winter het licht kan uitgaan. Onmiddellijk begon een surrealistisch spel om de zwartepiet door te spelen.
Opiniestuk
VOO

Barrières

Allerlei indicatoren tonen dat ons land vooral tekortschiet in de vernieuwing van het economisch weefsel. Toch gaan veel beleidsdiscussies over het ondersteunen van de huidige economie. Dat uit zich ook in de vele energie die maatschappelijke groepen steken in het elkaar vliegen afvange...