Naar overzicht

Itinera als vrijplaats

Ignaas_15_years of Itinera

Itinera bestaat vijftien jaar. Voor een denktank is dat best een lange periode en daar zijn we trots op. Itinera is van meet af aan sterk gericht op hoe we samen een beter België kunnen vormgeven en dat zullen we blijven doen.

Op vijftien jaar tijd produceerde Itinera een waslijst aan boeken, papers, studies en had het grote impact op de politieke besluitvorming in dit land. Dat willen we zo houden door de maatschappelijke veranderingen te omarmen en België verder richting good governance te laten evolueren, met meer welzijn en zorg voor alle burgers van dit land en met aandacht voor duurzaamheid en diversiteit. 

De wijze waarop Itinera dit doet staat in verhouding tot de wereld waarin we leven. Het wereldwijde web heeft onze manier van communiceren, onze omgang met informatie en de kennisverwerving grondig veranderd, met veel meer focus op audiovisuele boodschappen die snedig zijn en ons uitdagen om moeilijke boodschappen helder en scherp te verwoorden zonder aan kwaliteit in te boeten. 

Daarom richten we ons nadrukkelijker dan voorheen naar debatten met het brede publiek en zoeken we actief naar aansluiting met de jongere generaties. We gaan in onze opzet uit van een collectieve verantwoordelijkheid die we allemaal moeten uitdragen. Een democratische welvaartstaat komt er niet vanzelf. We hebben aanhoudend nood aan creativiteit en verbeeldingskracht om nieuwe ideeën aan te leveren voor wat vandaag fout loopt of om te anticiperen op wat de toekomst aan uitdagingen te bieden heeft. Vaak spreken we over een crisis van het systeem en bedenken we postfactum oplossingen die ons even verder brengen. Wat we nodig hebben zijn structurele antwoorden en lange termijnvisies die ons verder dragen dan de eerstvolgende verkiezingen.

Heel wat ondernemers hebben al de nieuwe uitdagingen omarmd en gingen ermee aan de slag: circulaire economie, duurzaamheid en waardengedreven ondernemerschap zijn geen holle woorden meer maar dagelijkse realiteit. Ook Itinera wil mee aan die kar duwen en nagaan hoe we onder meer via technologische innovatie onszelf behoeden van een echte klimaatramp. Als mens zijn we de meest succesvolle diersoort van deze planeet en dat brengt een verantwoordelijkheid met zich mee: waarheen met onze samenleving? Itinera wil een vrijplaats zijn die met deze en andere vragen aan de slag gaat, nieuwe ideeën lanceert en erover in debat gaat met de brede samenleving.