Naar overzicht

Hoe maken we ons land klaar voor de toekomst?

Hoe maken we ons land klaar voor de toekomst? De vraag stellen is makkelijker dan ze beantwoorden. Toch is het een vraag die ons allen aanbelangt. Er zijn maatschappijbrede hervormingen nodig om de toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden en een breed draagvlak is daarom gewenst. Ook het politieke bestel is aan renovatie toe en een vernieuwde inrichting van onze politieke instellingen – van het kiesstelsel over de macht van partijvoorzitters tot de functie van kabinet of parlement – maakt een essentieel deel uit van die transitie.

Draagvlak kun je alleen bereiken door met elkaar in gesprek te gaan. Daarom sprak Itinera de voorbije jaren met meer dan twintig politologen, grondwetspecialisten, politiek filosofen en bestuurskundigen uit de drie gemeenschappen van ons land met als centraal thema: de politieke vernieuwing van ons land. Itinera gaat graag en vaak in dialoog met mensen uit alle geledingen van de samenleving en de regel daarbij is de zogenoemde Chatham House Rule: wat iedereen leert uit de conversatie mag vrij worden gebruikt, maar zonder de individuele identiteit of connectie van de gesprekspartner vrij te geven. We vatten daarom de mening van de experten, hun aanbevelingen en opmerkingen samen in een mozaïektekst die een totaalbeeld wil schetsen van wat ze ons vertelden, zonder specifieke uitspraken aan individuele deelnemers te verbinden.

We hopen dat de burgers van ons land er inspiratie in vinden om mee te schrijven aan het verhaal van een beter België.

Politieke vernieuwing.pdf
(746.07 KB) Downloaden
Renouveau politique.pdf
(764.46 KB) Downloaden